hu
Adatvédelem
Adatvédelem
Kezdőlap / Adatvédelem

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a brmhungary.hu weboldal használatának és az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások feltételeit az alábbiak szerint:

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

Amennyiben a honlapot használó (továbbiakban Felhasználó) egy túrára jelentkezik és a folyamat végén ezáltal Megrendelővé válik (továbbiakban Megrendelő), akkor köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Az üzemeltető által szervezett túrákra a jelen ÁSZF mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény releváns rendelkezései, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utsz) rendelkezései az irányadóak.

2. A megrendelés lépései

2.1 Nevezés

Első lépésként nevezni kell. A nevezéshez regisztráció szükséges. A nevezést az Események oldalon felsorolt túrákra lehet leadni. Az oldalra történő belépés után az Események oldalán ki kell választani melyik túrára szeretnénk nevezni, majd a túra leírásának oldalán, a lap alján, ki kel választani, hogy éremmel vagy érem nélkül nevezünk. A nevezést az ÁSZF elfogadását megjelölve, a nevezek gomb megnyomásával lehet elküldei. Ezután a nevezés a kosárba kerül. Egyszerre több túrára is leadható a nevezés. 

2.2. Megrendelés

A nevezés elküldése után a nevezés a kosárba kerül. A személyes adatok betöltésre kerülnek a regisztrációkor megadott adatokból. A nevezés megrendeléssé válik, ha a megrendelő elküldi a megrendelést, és megfizeti a nevezési díjat. A nevezési díj megfizetése kizárólag online bankártyás fizetéssel lehetséges. A megrendelés elküldése után az olda átirányítja a megrendelőt a Simplepay bankkártyás fizetés oldalára. A megrendelő által feltüntetett adatok valódiságáért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

2.3 Siplepay bankkértyás fizetés (OTP)

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simplepay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

1. A „NEVEZÉS ELKÜDÉSE” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simplepay rendszere visszairányítja a webáruház oldalára. Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal 

2.4. Visszaigazolás

A megrendelés után a visszaigazoló e-mail küldünk a nevezésről. (automatikus)

2.5. A megrendelés teljesülése és a szerződés létrejötte

Ha a megrendelő megrendelését elküldte a brmhungary.hu oldalán keresztül és nevezéséről emailben visszaigazolást kapott, valamint megfizette a nevezési díjat, létrejön a szerződés a Megrendelő és a Üzemeltető között.

Az szerződés mintaszövege a honlapon elérhető, az minden Megrendelő és az Üzemeltető közötti szerződés esetén legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

Az Üzemeltető nevét, székhelyét, adószámát, nyilvatartási számát, telefonszámát.

A Megrendelő nevét, lakcímét, e-mail címét

A megrendelt túra nevét

A túra idejét, helyét

A túra nevezési díját forintban meghatározva

A nevezési díj megfizetésének módját

A szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit az ÁSZF, a Megrendelő és az Üzemeltető által, a megrendelő által létrehozott megrendelés, a honlapon tartalmai, valamint ezek mellékletei és később keletkezett, a megrendelők felé megosztott információk együttesen képezik.

A szerződés magyar nyelven jön létre, az Üzemeltető tárolja. A felhasználó a megrendelésről email-értesítést kap, amelyet saját érdekében el kell tárolnia.

Azon információk, amelyeket nem a brmhungary.hu által az Üzemeltető bocsát a megrendelő rendelkezésére, nem képezik az  Szerződés részét és azok az Üzemeltetőre nézve nem eredményeznek kötelezettséget, azok teljesítéséért nem felelős.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett túrák programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól indokolt esetben az ÁSZF feltételeinek megfelelően eltérjen. A szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az utas köteles ezt jelezni a Üzemeltető felé emailben vagy telefonon.

3. Részvételi feltételek

A megrendelő a nevezési díj megfizetésével igazolja, hogy:

 •  jó fizikai állapotban van,
 • nincs olyan egészségügyi problémája ami kizárná a sportevékenység folytatását,
 • van érvényes egészségügyi biztosítása,
 • a túra során nincs semmilyen tiltott szer befolyása alatt (alkohol, drog stb..)
 • a túra során kerékpáros bukósisakot visel
 • rossz látási viszonyok között, valamint éjszaka láthatósági mellényt visel és a KRESZ-ben előírtak szerint első és hátsó világítást használ
 • tiszteletben tartja az Audax Club Parisien szabályait 
 • betartja a KRESZ szabályait
 • nem akadályozza, veszélyezteti a forgalom többi résztvevőjét
 • betartja a Randonneur etikettet és magatartási kódexet
 • saját felelőségére veszek részt a rendezvényen

Ezen kívül tudomásul veszi, hogy: 

 • követnie kell az útvonalat, ami az itinerben meg van adva
 • a túra nem verseny, nem lezárt utvonalon halad a túrán önnelátó vagyok, az út során nincs külön technikai, orvosi vagy egyéb szervezett segítség
 • a szervező nem köteles semmilyen segítségnyújásra ha feladni kényszerül a túrát
 • a szervező semmilyen felelősséget nem vállal a túra során bekövetkező esetleges balesetért, vele szemben semmilyen anyagi vagy egyéb jellegű kártérítési igény nem fogalmazható meg.

4. Átruházás

A Megrendelő a nevezését  harmadik személy részére nem ruházhatja át. 

5. Nevezési díj

A részvételi díj magában foglalja a Szerződésben megjelölt szolgáltatások díját, az Üzemeltető szervezési díját.

A honlapon az adott túránál mindenhol fel van tüntetve, hogy a túra árába, milyen költségek tartoznak bele, illetve melyek nem tartoznak bele. A Megrendelő a megrendelés létrejöttével felelősséget vállal arra, hogy a megrendelt túrát kifizeti és tudomásul veszi, hogy a kifizetendő árba az oldalon feltüntetett szolgáltatások tartoznak bele. 

A Szerződés megkötésének feltétele atúra nevezési díjának megfizetése.

Lehetséges fizetési módok: bankkártyás fizetés

A nevezési díj a túra a brmhungary.hu oldalon való meghírdetése után nem emelhető.

6. Lemondás, elállás a szerződéstől

 • A Megrendelés lemondása a nevezési határidőig lehetséges. Ebben az esetben a nevezési díj visszaigényelhető, vagy egy következő túrára átvihető. Minden más esetben a nevezési díj visszaigénylésére nincs lehetőség. 
 • Nevezés lemodását e-mailben kell jelezni az Üzemeltetőnek, a Nevezés Lemondása melléklet kitöltésével 
 • Az Üzemeltető a legkésőbb a túra megkezdése előtt 20 nappal, csak írásos értesítéssel és csak ha az Üzemeltető illetékességi és hatókörén kívül eső, a szerződéskötés idején még nem létező és ésszerűen el nem hárítható külső körülmény jön közbe ugynevezett vis maior miatt állhat el a szerződéstől.

7. Kártérítés, panasz

 • A Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért a Üzemeltető felel.
 • A Üzemeltető felel a Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért.
 • A hibás teljesítésért eredő károkért a Üzemeltető nem vonható felelősségre, ha:
 • A nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
 • Ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett túrát).
 • Ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban.
 • Ha a hibát a Szolgáltató az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
 • Vis maior esetén.

Az utazás során a Megrendelő által harmadik személynek okozott kárért a Megrendelő közvetlenül felelős.

8. A termék (túra) tulajdonságai

Egy termék (túra) tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a túrák bemutató oldalain.

9. Általános rendelkezések:

 • A magyar törvények szerinti kiskorú az utazáson csak nagykorú kísérő részvételével vehet részt, amennyiben a túra korhatára ezt megengedi.
 • A Szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése kapcsán az átadott személyes adatait az üzemeltető tárolja, kezelje.
 • Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatok kezelése során a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
 • A Megrendelő engedélyezi, hogy az utazás során az Üzemeltető fénykép és mozgókép felvételeket készíthet.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető által készített, a Megrendelőt ábrázoló fényképeket és videókat a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.
 • Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szemérem sértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
 • A Megrendelő tudomásul veszi az adott túra feltételeit, körülményeit és tulajdonságait és köteles azokat betartani. Egyúttal nyilatkozik arról, hogy képes az általa megrendelt túrán részt venni, a túrákat végig kerékpározni, a túrák nehézségi szintjeivel tisztában van, így azok nem képezhetik a Szolgáltatóval való vita alapját.
 • Az utazásokhoz szükséges úti okmányok és a célországban tartózkodáshoz szükséges költőpénz biztosítása a Megrendelő feladata.
 • Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat.
 • Felek az  szerződésből eredő vitáikat kölcsönösen megkísérlik egyeztetés útján, peren kívül rendezni. Amennyiben egyeztetéseik nem vezetnek eredményre, bármelyik fél a magyar jog szabályai szerint az Üzemeltető székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adattovábbítási nyilatkozat

 A megrendelő a nevezés elküldésével tudomásul vezsi, hogy Kuzler Béla EV (8800, Nagykanizsa Liszt Ferenc utca 4/c) adatkezelő által a www.brmhungary.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Megrendelő neve, fizetendő összeg, megrendelő telefonszáma.  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff